Tutup Tetingkap Cetak

 
GoDaddy
Polisi Privasi

17 Januari 2017

GoDaddy Menghormati privasi anda

Dasar Privasi ini menerangkan cara kami mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi yang anda berikan pada laman web kami yang memautkan dengan Dasar Privasi ini dan dalam aplikasi mudah alih kami[/ # showonly #].  Ia juga menerangkan pilihan yang tersedia untuk anda berhubung dengan penggunaan maklumat peribadi anda dan cara anda boleh mengakses dan mengemas kini maklumat tersebut.

EU-U.S. Perisai Privasi

Syarikat induk kami, GoDaddy Operating Company, LLC (dan entiti berkaitan kami, termasuk GoDaddy.com, LLC, Domain Wild West, LLC, Domain Blue Razor, LLC, Starfield Technologies, LLC, Domains by Proxy, LLC, Outright, Inc., Locu, Inc.dan Mad Mimi, Inc.) mengambil bahagian dalam dan telah mengesahkan pematuhan dengan EU-U.S. Kerangka Kerja Perisai Privasi.  GoDaddy Operating Company, LLC komited untuk memantau semua data peribadi yang diterima daripada negara anggota Kesatuan Eropah (EU), bergantung pada Kerangka Kerja Perisai Privasi, untuk Prinsip berkenaan Kerangka Kerja.  Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kerangka Kerja Perisai Privasi, lawati Senarai Perisai Privasi Jabatan Perdagangan A.S.

GoDaddy Operating Company, LLC bertanggungjawab untuk memproses data peribadi yang diterimanya, di bawah Kerangka Kerja Perisai Privasi, dan kemudiannya memindahkan kepada pihak ketiga yang bertindak sebagai agen bagi pihaknya.  GoDaddy Operating Company, LLC mematuhi Prinsip Perisai Privasi untuk semua pemindahan data peribadi seterusnya daripada EU, termasuk peruntukan pemindahan liabiliti seterusnya.

Berkenaan dengan data peribadi yang diterima atau dipindahkan menurut Kerangka Kerja Perisai Privasi, GoDaddy Operating Company, LLC tertakluk pada kuasa penguatkuasaan kawal selia Persekutuan Suruhanjaya Perdagangan A.S Dalam keadaan tertentu, GoDaddy Operating Company, LLC mungkin dikehendaki untuk mendedahkan data peribadi sebagai tindak balas kepada permintaan sah oleh pihak berkuasa awam, termasuk untuk memenuhi keperluan keselamatan atau penguatkuasaan undang-undang kebangsaan.

Jika anda mempunyai kebimbangan privasi atau penggunaan data yang tidak dapat diselesaikan yang kami tidak tangani dengan memuaskan, sila hubungi pembekal penyelesaian pertikaian pihak ketiga kami yang berpangkalan di A.S. (percuma) di https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Dalam keadaan tertentu, yang digambarkan dengan lebih lanjut pada laman web Perisai Privasi, anda boleh memohon timbang tara muktamad apabila prosedur penyelesaian pertikaian lain telah tamat

Selain daripada yang dinyatakan dalam Polisi ini, kami tidak akan memberi apa-apa maklumat mengenai anda kepada orang lain tanpa kebenaran anda.

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Laman dan aplikasi mudah alih kami menggunakan borang untuk mengumpulkan maklumat hubungan anda (termasuk nama, alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel) supaya anda boleh membuat pesanan, meminta maklumat dan sokongan, dan membuat cadangan produk. Untuk perkhidmatan tertentu, kami juga mungkin meminta nombor kad kredit, kerajaan nombor kad pengenalan, atau maklumat kewangan lain. Kemudian kami akan mewujudkan nombor akaun untuk anda.

Kami menerima dan menyimpan apa-apa maklumat yang anda masukkan pada Tapak web kami atau  aplikasi mudah alih,  atau memberikan kami dengan cara lain, termasuk melalui e-mel, telefon, atau komunikasi lain dengan jabatan perkhidmatan pelanggan kami. Jika anda menghubungi kami untuk sokongan, kami akan menyimpan sebagai rekod dalaman apakah sokongan yang diberikan.

Kami menggunakan maklumat anda untuk menghubungi anda berkenaan perubahan fungsi terhadap produk kami, aplikasi dan Tapak web mudah alih kami, perkhidmatan baru GoDaddy dan tawaran istimewa yang kami rasa anda akan mendapatinya berharga. Jika anda lebih suka tidak menerima maklumat ini, sila lihat "Mengemaskini Maklumat Anda" di bawah tentang bagaimana untuk menukar keutamaan anda.

Kami juga mungkin menggunakan maklumat anda untuk membentangkan tawaran jenama bersama dengan rakan kongsi atau sekutu kami. Jika kami mengambil maklumat daripada anda yang berkaitan dengan tawaran jenama bersama, ia akan menjadi jelas pada masa pengumpulan pihak yang mengambil maklumat itu dan kenyataan privasi pihak yang terpakai. Di samping itu, ia juga akan menerangkan mana-mana pilihan individu yang ada dalam hal penggunaan dan/atau perkongsian PII oleh peserta dan rakan kongsi jenama bersamanya, dan juga cara untuk menggunakan pilihan tersebut.

Perkhidmatan tertentu yang ditawarkan & nbsp; boleh membenarkan anda untuk mengimport kenalan dengan memuat naik fail atau menyalin dan menampal dari spreadsheet untuk menambah kepada   akaun anda (contohnya, menggunakan Madmimi   untuk menghantar e-mel  pihak anda).  Kami hanya akan menggunakan maklumat ini bagi mengimport kenalan untuk tujuan perniagaan yang sah anda seperti yang diarahkan oleh anda.  Apabila anda memberikan kami maklumat peribadi tentang kenalan anda, kami hanya akan menggunakan maklumat ini untuk sebab yang khusus ia disediakan. Jika anda percaya bahawa salah seorang kenalan anda telah memberi kami maklumat peribadi anda dan anda ingin meminta ia dikeluarkan daripada pangkalan data kami, sila hubungi kami di privacy@godaddy.com.

Laman dan aplikasi mudah alih kami menggunakan kuki dan/atau teknologi penjejakan lain untuk mengenal pasti anda supaya anda tidak perlu log masuk setiap kali anda melawati Laman atau aplikasi mudah alih kami. Kuki tersebut dipautkan dengan nombor pelanggan anda, yang berkaitan dengan maklumat dalam akaun anda. Anda boleh mengawal penggunaan kuki, pada peringkat pelayar individu, tetapi jika anda memilih untuk menyahdayakan kuki, ia boleh menghadkan penggunaan ciri atau fungsi tertentu pada laman web atau perkhidmatan kami.

Dalam Laman dan aplikasi mudah alih kami, kami dan pekongsi, gabungan, dan/atau pembekal perkhidmatan atau analitis kami menggunakan teknologi seperti kuki, bikon, tag dan skrip untuk menganalisis trend, mentadbir Laman dan aplikasi mudah alih, menjejak pergerakan pengguna dalam Laman dan aplikasi mudah alih dan untuk mengumpul maklumat demografi tentang pangkalan pengguna kami.  Kami mungkin menerima laporan berdasarkan penggunaan teknologi ini oleh syarikat ini mengikut dasar individu atau agregat. 

Seperti dalam kebanyakan laman web, kami mengumpulkan sesetengah maklumat secara automatik dan menyimpannya dalam fail log.  Maklumat ini mungkin termasuk alamat protokol Internet (IP), jenis pelayar, pembekal perkhidmatan Internet (ISP), halaman rujukan/keluar, sistem pengendalian, cop tarikh/masa dan/atau data klik strim  Kami menggunakan maklumat yang dikumpulkan tentang anda ini untuk membantu memeribadikan hasil gelintaran, mendiagnosis masalah dengan pelayan kami, dan untuk mentadbir Laman dan aplikasi mudah alih kami. Kami juga mengumpul maklumat demografik secara meluas daripada data ini untuk membantu kami memperbaiki Laman web kami dan aplikasi mudah alih dan membuat pelayaran dan pengalaman pembelian anda lebih menyeronokkan. Ini tidak dikaitkan dengan apa-apa maklumat peribadi, kecuali seperti yang diperlukan untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan sistem kami.

Kami juga menggunakan teknologi penjejakan seperti:  kod CI (penjejakan klik), ISC (penjejakan sumber), dan ITC (kod penjejakan item, yang dilampirkan pada tahap item, digunakan untuk menentukan di mana dalam aplikasi yang produk telah ditambahkan).  Aplikasi mudah alih kami secara automatik mengumpul sistem pengendalian, model telefon, versi aplikasi peranti  dan ID peranti, dan nombor pelanggan  Kami melaporkan data ini kembali kepada   perkhidmatan web GoDaddy kami.  Hasil ini tidak dikongsikan dengan mana-mana pihak ketiga dan digunakan hanya untuk menentukan bila masa untuk memberhentikan versi SDK/OS dan untuk mengenal pasti ciri kebanyakan pengguna supaya kami boleh mengoptimumkan aplikasi dan perkhidmatan kami  untuk jenis pengguna tersebut. 

Dengan persetujuan anda secara jelas, kami  boleh mengakses  dan menjejaki data lokasi daripada peranti mudah alih anda  untuk memperibadikan hasil seperti pemilihan nama pengguna domain kegemaran.  Kami tidak mengikat apa-apa maklumat kenal pasti diri anda  kepada mana-mana teknologi pengesanan lokasi  yang kita gunakan, dan kami tidak mengesan  data lokasi  apabila  aplikasi mudah alih kami tidak digunakan.   Anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk kami menggunakan data lokasi pada bila-bila masa dengan mematikan tetapan perkhidmatan lokasi pada peranti anda. Untuk menguruskan kuki Kilat, sila klik di sini.

Kami menggunakan perisian analisis mudah alih untuk membolehkan kami lebih memahami fungsi perisian mudah alih kami pada telefon anda.  Perisian ini boleh merekodkan maklumat seperti kekerapan anda menggunakan aplikasi ini, peristiwa yang berlaku semasa penggunaan itu, penggunaan beragregat, data prestasi, dan tempat aplikasi itu dimuat turun.  Kami tidak menghubungkan maklumat yang kami simpan dalam perisian analisis kepada apa-apa maklumat peribadi yang anda hantar dalam aplikasi mudah alih. 

Laman ini dan aplikasi mudah alih kami mengandungi pautan kepada laman web pihak ketiga. Malangnya, GoDaddy tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi dan kandungan laman tersebut.  Kami menggalakkan anda untuk membaca kenyataan privasi mana-mana laman web yang anda lawati dengan teliti.

Untuk pendaftaran nama domain, sila lihat bahagian privasi (jika ada) daripada Dasar Pendaftaran bagi domain peringkat tertinggi yang anda ingin atau telah mendaftar nama domain untuk lebih memahami cara data WHOIS anda digunakan oleh pendaftaran individu.

Untuk maklumat tambahan, dan untuk menguruskan cara kami menggunakan kuki, bikon web dan teknologi yang serupa pada peranti anda, sila klik  here

Keselamatan

Kami menggunakan langkah-langkah keselamatan untuk melindungi daripada kehilangan, penyalahgunaan atau pengubahsuaian maklumat di bawah kawalan kami.  Apabila anda memasukkan maklumat sensitif (seperti nombor kad kredit) pada borang pesanan kami, kami menyulitkan penghantaran maklumat yang menggunakan teknologi lapisan soket selamat (SSL).

Kami mengikuti standard yang diterima umum untuk melindungi maklumat peribadi yang diserahkan kepada kami, semasa penghantaran dan sebaik sahaja kami menerimanya.   Namun, tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah storan elektronik, yang adalah 100% selamat.  Oleh itu, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlak. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang keselamatan maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi kami di privacy@godaddy.com.  Kami boleh menyimpan maklumat anda selagi akaun anda aktif atau apabila diperlukan untuk memberikan anda perkhidmatan, mematuhi undang-undang kami, menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian kami.  

Menghubungi Anda

GoDaddy atau seseorang yang bertindak bagi pihak GoDaddy boleh menghubungi anda dari semasa ke semasa, untuk mengesahkan pesanan anda, untuk menghantar maklumat kepada anda, dan untuk memberi anda tawaran perkhidmatan.  Panggilan itu boleh berlaku melalui e-mel, telefon, atau mesej teks.  Anda bersetuju untuk menerima panggilan telefon pemasaran yang boleh dimulakan oleh sistem dailan telefon automatik dan / atau menggunakan suara tiruan atau dirakam terlebih dahulu daripada atau bagi pihak GoDaddy dengan menyediakan telefon anda atau nombor mudah alih kepada kami. Anda memahami bahawa pemberian persetujuan bukanlah syarat pembelian apa-apa barangan atau perkhidmatan daripada GoDaddy. Dengan memberikan numbor mudah alih anda, anda bersetuju untuk menerima mesej teks pemasaran daripada atau bagi pihak GoDaddy yang mungkin dihantar oleh sistem pendailan telefon automatik. Anda memahami bahawa pemberian persetujuan bukanlah syarat pembelian apa-apa barangan atau perkhidmatan daripada GoDaddy. Kadar data dan mesej mungkin terpakai. 

Sebarang maklumat yang anda hantar kepada kami boleh disimpan dan digunakan untuk memperbaiki Laman ini, aplikasi mudah alih kami, dan produk kami, atau ia boleh dikaji semula dan dibuang.

Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga

Kami boleh menyediakan maklumat mengenai anda sesekali kepada pihak ketiga untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan bagi pihak kami, seperti memproses pembayaran kad kredit, menyediakan iklan, menjalankan pertandingan atau tinjauan, melaksanakan analisis produk kami atau demografi pelanggan, penghantaran barangan atau perkhidmatan, dan pengurusan perhubungan pelanggan. Kami hanya akan berkongsi maklumat tentang anda yang diperlukan bagi pihak ketiga untuk menyediakan perkhidmatan yang diminta. Syarikat-syarikat ini dilarang daripada mengekalkan, berkongsi, menyimpan atau menggunakan maklumat peribadi anda untuk apa-apa tujuan sekunder.

Google Analytics

Kami menggunakan alat yang dikenal sebagai “Google Analytics” untuk mengumpul maklumat tentang penggunaan Tapak ini, seperti berapa kerap pengguna melawat Tapak ini, halaman yang mereka lawati apabila mereka berbuat demikian, dan apa tapak web yang mereka gunakan sebelum datang ke Tapak ini & nbsp lain.; Google Analytics hanya mengumpul alamat IP yang diberikan kepada anda pada tarikh anda melawat Tapak ini, bukannya nama anda atau maklumat peribadi. 

Google Analytics menanam kuki kekal pada pelayar web anda untuk mengenal pasti anda sebagai pengguna unik pada kali berikutnya anda melawat Tapak ini. & nbsp; Kuki ini tidak boleh digunakan oleh sesiapa sahaja tetapi Google, Inc. & nbsp; Maklumat yang dijana oleh kuki akan dihantar dan disimpan di pelayan Google di Amerika Syarikat.

Kami menggunakan maklumat yang diterima daripada Google Analytics sahaja untuk meningkatkan perkhidmatan di Tapak ini. & nbsp; Kami tidak menggabungkan maklumat yang dikumpul melalui penggunaan Google Analytics dengan maklumat peribadi. & nbsp;

Keupayaan Google & rsquo; s untuk menggunakan dan berkongsi maklumat yang dikumpul oleh Google Analytics tentang lawatan anda ke Tapak ini terbatas oleh Dasar Privasi Google . & nbsp; Anda boleh menghalang Google Analytics daripada mengecam anda pada lawatan kembali ke Tapak ini dengan mematikan kuki Google Analytics pada pelayar anda.

Hanya Untuk Pengguna yang Membina Tapak Web

Pembina Tapak Web menggabungkan Google Places API.  Google's kebolehan untuk menggunakan dan berkongsi Google Places API ditadbir oleh Polisi Privasi Google.

Penambahan Maklumat

Kami boleh menerima maklumat tentang anda daripada sumber lain, termasuk pangkalan data umum atau daripada pihak ketiga yang kami telah membeli data, dan menggabungkan data ini dengan maklumat yang kami sudah kumpulkan tentang anda.  Ini membantu kami mengemas kini, mengembangkan dan menganalisis rekod kami, mengenal pasti pelanggan baharu dan menyediakan produk dan perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda.  Jika anda memberikan maklumat peribadi tentang orang lain kepada kami, atau jika orang lain memberikan maklumat anda kepada kami, kami hanya akan menggunakan maklumat tersebut atas sebab khusus yang ia diberikan kepada kami.

Contoh jenis maklumat peribadi yang boleh diperolehi daripada sumber awam atau dibeli daripada pihak ketiga dan digabungkan dengan maklumat yang kami sudah kumpulkan tentang anda, termasuk maklumat daripada rakan-rakan strategik kami, pembekal perkhidmatan, atau Perkhidmatan Pos Amerika Syarikat.  Kami melakukan ini untuk meningkatkan keupayaan kami untuk berkhidmat untuk anda, untuk menyesuaikan produk dan perkhidmatan kami kepada anda, dan menawarkan anda peluang untuk membeli produk atau perkhidmatan yang kami percaya mungkin menarik minat anda.

Peraduan /Kaji Selidik

Dari masa ke semasa, kami mungkin menyediakan anda dengan peluang untuk menyertai pertandingan atau kaji selidik. Jika anda memilih untuk menyertai, kami mungkin meminta maklumat peribadi tertentu daripada anda. Penyertaan dalam pertandingan atau kaji selidik adalah secara sukarela dan oleh itu anda mempunyai pilihan sama ada hendak atau tidak mendedahkan maklumat yang diminta. Maklumat yang diminta biasanya termasuk maklumat untuk dihubungi (seperti nama dan alamat), dan maklumat demografi (seperti poskod). Kami menggunakan maklumat ini untuk memberitahu kepada para pemenang pertandingan dan hadiah, untuk memantau trafik laman web, dan untuk memeribadikan Laman kami.

Kami mungkin menggunakan pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk menjalankan tinjauan atau peraduan. Apabila kami melakukannya, syarikat yang akan dilarang daripada menggunakan maklumat pengguna kami kenal pasti untuk apa-apa tujuan lain. Kami tidak akan berkongsi maklumat peribadi yang anda berikan melalui pertandingan atau meninjau dengan pihak ketiga yang lain melainkan jika kami memberi anda notis terlebih dahulu dan pilihan.

“Isyarat” Jangan Jejak    

Ambil perhatian bahawa tetapan pelayar anda boleh membenarkan anda untuk menghantar isyarat “ Jangan Jejak”secara automatik kepada laman web dan perkhidmatan dalam talian yang anda lawati. Tidak ada kata sepakat dalam kalangan peserta industri tentang perkara yang dimaksudkan dengan “ Jangan Jejak” dalam konteks ini. Seperti kebanyakan laman web dan perkhidmatan dalam talian, masa ini kami tidak mengubah amalan kami apabila kami menerima isyarat “ Jangan Jejak” daripada pelayar pelawat. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang “ Jangan Jejak,” anda boleh berkunjung ke (www.allaboutdnt.com).  

Iklan disasarkan 

GoDaddy boleh  memaparkan tawaran yang disasarkan atau berdasarkan minat kepada pelanggan kami berdasarkan produk-produk yang kini dimiliki oleh pelanggan. & nbsp; Tawaran ini akan dipaparkan sebagai pelbagai sepanduk produk. & nbsp; Tidak ada maklumat peribadi atau geolokasi dikumpulkan dalamsepanduk produk ini untuk membina profil mengenai aktiviti anda atau yang dikongsi dengan syarikat-syarikat pengiklanan pihak ketiga.

Kami  juga bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menguruskan pengiklanan kami dalam laman web yang lain.  Rakan kongsi pihak ketiga kami mungkin menggunakan teknologi seperti kuki untuk mengumpul maklumat tentang aktiviti anda dalam Laman ini dan laman web yang lain agar dapat memberikan pengiklanan berdasarkan aktiviti pelayaran dan minat anda dan untuk mengukur keberkesanan pengiklanan.  Jika anda ingin memilih untuk keluar daripada pengiklanan berdasarkan minat klik di sini [atau jika berada dalam Kesatuan Eropah klik di sini]. Sila ambil perhatian bahawa anda masih akan menerima iklan generik.

Kami juga menggunakan alat yang dipanggil Sizmek untuk meletakkan kuki bagi pihak kami  Kuki ini mengumpul data secara tanpa nama yang membantu kami menjalankan pengiklanan yang disasarkan dan menambah baik prestasi pengiklanan kami dalam laman web yang lain.  Untuk memilih menolak penggunaan Sizmek kami, klik di sini (atau jika berada dalam Kesatuan Eropah, klik di sini). Sila ambil perhatian bahawa pilihan menolak iklan yang disasarkan bukan adalah tidak diberikan iklan langsung.  Anda masih akan menerima iklan generik.  

Beritahu Rakan

Jika pengguna memilih untuk menggunakan perkhidmatan rujukan kami untuk memaklumkan kepada rakan anda tentang Laman web kami atau aplikasi mudah alih, kami meminta nama dan alamat e-mel rakan daripada pengguna. GoDaddy akan menghantar rakan tersebut e-mel sekali menjemput mereka untuk melawat Laman kami secara automatik. GoDaddy menyimpan maklumat ini semata-mata untuk menghantar e-mel sekali ini. Rakan tersebut boleh menghubungi GoDaddy di privacy@godaddy.com  untuk meminta penghapusan maklumat ini daripada pangkalan data kami. Jika anda percaya bahawa salah seorang kenalan anda telah memberi kami maklumat peribadi anda dan anda ingin meminta ia dikeluarkan daripada pangkalan data kami, sila hubungi kami di privacy@godaddy.com.

Apakah yang akan Berlaku dengan Maklumat Kenal Saya Secara Peribadi jika saya Menamatkan GoDaddy Akaun saya?

Apabila akaun GoDaddy anda dibatalkan (sama ada secara sukarela atau secara paksaan) semua maklumat peribadi anda diletakkan dalam status "dinyahaktifkan" pada GoDaddy pangkalan data yang berkaitan. Walau bagaimanapun, & nbsp; penyahaktifan akaun anda tidak bermakna maklumat peribadi anda dihapuskan dari pangkalan data kami sepenuhnya. Kami akan menyimpan dan menggunakan maklumat peribadi anda seperti yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang kami, menyelesaikan pertikaian, atau menguatkuasakan perjanjian kami.

Mengemaskini Maklumat & nbsp anda;

Anda boleh mengubah atau mengemas kini maklumat akaun anda atau memilih untuk tidak menerima komunikasi daripada kami dan rakan kongsi kami pada bila-bila masa dengan mengakses Akaun anda dalam talian (Tetapan Akaun >Keutamaan Kenalan). 

Sila ambil perhatian, dalam bahagian yang maklumat peribadi anda adalah semunasabahnya perlu bagi penyediaan produk atau perkhidmatan yang telah dibeli, atau bagi pengendalian rangkaian kami, pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi yang diperlukan, anda tidak boleh memilih untuk keluar atau memadam maklumat tanpa menamatkan produk/perkhidmatan anda. mJika maklumat peribadi anda adalah tidak semunasabahnya perlu bagi penyediaan perkhidmatan yang anda minta atau pengendalian rangkaian kami, anda akan mempunyai pilihan untuk menarik balik persetujuan anda dengan memilih keluar.  Sebagai contoh, anda telah memberikan persetujuan bagi penggunaan produk atau perkhidmatan tertentu untuk tujuan pemasaran, anda boleh memilih untuk keluar kemudian pada bila-bila masa.  Begitu juga, anda boleh memilih untuk keluar daripada maklumat peribadi anda digunakan untuk pelbagai komunikasi pemasaran oleh kami, termasuk telepemasaran atau dihubungi mel pemasaran, atau mesej elektronik komersial seperti e-mel dan mesej SMS, pada bila-bila dengan melawati Keutamaan Kenalan dalam Tetapan Akaun anda. 

Akses

Atas permintaan, kami akan menyediakan maklumat untuk anda tentang sama ada kami menyimpan, atau memproses bagi pihak ketiga, apa-apa maklumat peribadi anda.  Anda boleh mengakses, membetulkan, atau meminta untuk menghapuskan maklumat peribadi anda dengan menghubungi kami di mana-mana alamat di bawah: 

  1. Akses  Akaun anda secara dalam talian (Tetapan Akaun >Keutamaan Kenalan) [*Ambil perhatian bahawa ini bukanlah pilihan untuk penyahaktifan]
  2. Anda boleh menghantar mel kepada GoDaddy di alamat pos yang berikut:
    14455 North Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 USA
  3. Anda boleh menghubungi kami di: (480) 505-8877
  4. Anda boleh menghantar e-mel kepada hq@godaddy.com

Untuk menyahaktifkan akaun anda, sila hubungi pasukan Sokongan kami untuk perkhidmatan yang paling pantas pada (480) 505-8877. Jika anda seorang pelanggan antarabangsa, anda boleh mendapatkan senarai nombor telefon sokongan kami yang disenaraikan di sini. Kami mempunyai pilihan berikut untuk menukar, menamatkan, dan mengubah suai maklumat akaun anda atau keutamaan kenalan.

Kami akan memberi maklum balas kepada permintaan anda untuk akses atau untuk mengubahsuai atau menyahaktifkan maklumat anda dalam tempoh tiga puluh (30) hari.  

Pemindahan Data Luar Negara

Jika anda melawat Tapak web ini dari negara selain daripada negara di mana pelayan kami berada, komunikasi anda dengan kami boleh mengakibatkan pemindahan maklumat  merentasi sempadan antarabangsa.   Dengan melawat Tapak web ini dan berkomunikasi secara elektronik dengan kami, anda bersetuju dengan pemindahan tersebut.

Pematuhan Undang-undang dan Penguatkuasaan Undang-undang

Kami bekerjasama dengan kerajaan dan pegawai-pegawai penguatkuasa undang-undang dan pihak swasta untuk menguatkuasakan dan mematuhi undang-undang. Kami akan mendedahkan apa-apa maklumat mengenai anda kepada kerajaan atau pegawai-pegawai penguatkuasaan undang-undang atau pihak swasta kerana kami, mengikut budi bicara kami, percaya perlu atau sesuai untuk bertindak balas terhadap tuntutan dan proses undang-undang (termasuk tanpa had sepina), untuk melindungi harta dan hak kami atau harta dan hak pihak ketiga, untuk melindungi keselamatan orang awam atau mana-mana orang, atau untuk mencegah atau menghentikan aktiviti yang kami anggap sebagai tidak sah atau tidak beretika. Kami juga akan berkongsi maklumat anda setakat yang perlu untuk mematuhi kaedah-kaedah, peraturan-peraturan dan polisi ICANN.

Setakat yang kami secara sah dibenarkan untuk berbuat demikian, kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memberitahu anda sekiranya kami perlu untuk memberikan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga sebagai sebahagian daripada proses undang-undang.

Perubahan dalam Amalan Kami

Kami berhak untuk mengubah Polisi Privasi ini pada bila-bila masa. Jika kami membuat keputusan untuk mengubah Polisi Privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan kepada Polisi Privasi ini dan  mana-mana tempat lain yang kami anggap sesuai, supaya anda mengetahui maklumat yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan dalam keadaan tertentu, jika ada , kami mendedahkannya.

Jika kami membuat perubahan ketara kepada Polisi ini, kami akan memaklumkan kepada anda di sini, melalui e-mel, atau melalui suatu notis di laman web kami, sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum pelaksanaan perubahan.

Menghubungi Tapak web kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Polisi Privasi kami,  amalan-amalan Tapak web ini atau aplikasi mudah alih kami,  atau urusan anda dengan Tapak web ini atau aplikasi mudah alih kami, sila hubungi kami di:

GoDaddy
PERHATIAN: Pasukan Web
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ, 85260, U.S.A.


Disemak semula: 17/01/2017
Hakcipta © 2015-2017 GoDaddy.com, LLC Hak cipta terpelihara.